Kdo jsme

Jsme skupina rodin, jež se nechala okouzlit farní zahradou v Neveklově. Jak už napovídá název, zahrada je situována na pozemku za farou Římskokatolické církve naproti kostelu sv. Havla. Mezi námi jsou věřící, nevěřící, ateisté, agnostici ... za důležité považujeme, aby se u nás každý cítil dobře a hlavně přirozeně.Ukazuje se, že nejen lidé působí na místo, ale i místo působí na ty, jenž o něj pečují. Naším cílem je nejen probudit genius loci tohoto místa a zprostředkovat jej dalším obyvatelům Neveklovska, ale využít jej i pro potřeby zahradního klubu pro děti. 

Zahradní klub Dešťovka je jednou z aktivit SHM Klubu Neveklov z.s., což je pobočný spolek Salesiánského hnutí mládeže. Provoz klubu je podpořen spoluprací rodičů dětí a členů SHM Neveklov a hrazen z příspěvku rodičů, sponzorských darů a z příspěvků SHM.

Jsme nestátní nezisková organizace a všechny naše příjmy, dary, granty, dotace apod. jsou vkládány zpět do dětí formou tvorby zázemí a platů pedagogů a jejich asistentů.   

Více o Salesiánském hnutí mládeže (SHM) si můžete přečíst zde: http://www.shm.cz/o-shm/ 

Více  o Asociaci lesních mateřských školek: http://www.lesnims.cz

Více o Montessori vzdělávacím systému: http://www.montessoricr.cz/

Proč Zahradní klub?

Zaujal nás koncept lesních školek, domníváme se, že svoboda pohybu, dostatek pobytu v přírodě je pro nás lidi přirozený, a pro děti to platí obzvlášť. Jeden den v týdnu vyrážíme za poznáním a objevováním do lesa, parku a okolní krajiny. Ostatní dny chceme trávit venku na zahradě a přizpůsobit tomu i naše aktivity. Z pedagogických směrů nás nejvíce oslovila Marie Montessori, ale rádi se inspirujeme i jinde.

Od začátku roku 2016 jsme v Neveklově zahájili činnost Zahradního klubu Dešťovka pod záštitou SHM Klubu Neveklov, z.s. Je určen pro děti od 3 do 6/7 let. Momentálně fungujeme tři dny v týdnu, pondělí až středa, od 8:00 do 16:00. Klub Dešťovka má k dispozici dvě místnosti na faře Římskokatolické farnosti naproti kostelu a zahradu s přilehlým dvorem.

Klub vznikl jako iniciativa rodičů a hlavní důraz je mimo jiné kladen na dobrou komunikaci a úzkou spolupráci s rodiči. Chceme vytvářet příležitosti pro přijímání zpětné vazby od rodičů na naši činnost a společně ji zlepšovat. Vzhledem k malému počtu dětí si můžeme dovolit individuální přístup s ohledem na jejich individuální potřeby. V pedagogickém konceptu se inspirujeme prvky Montessori pedagogiky a hlavními myšlenkami lesních mateřských školek. Velmi se nám osvědčuje pravidelný a dostatečný pobyt venku, a to nejen s ohledem na zdraví dětí. Centrum venkovního dění od brzkého jara do pozdního podzimu představuje zahrada – dětem nabízí prostor nejen pro zahradnické aktivity a hru, využíváme ji i jako venkovní učebnu.

Pro Rodiče

a, Jak se přihlásit

Jste zvědaví a chcete se k nám přijít podívat?

Jednoduše napište či zavolejte viz kontakty

b, Denní program - pondělí až středa, od 8:00 do 16:00.

-        8:00-8:15hod.     příchod  (prosíme o dochvilnost)

-        8:30 hod.              ranní kruh, zpívání, cvičení, výtvarná činnost

-        9:30hod.                svačina

-        10:00-12:00hod.  pobyt venku

-        12:00hod.              oběd

-        12:30-14:30hod.   odpočinek, děti, které neusnou –práce s Montessori pomůckami, příprava předškoláků, zahrada

-        14:30hod.               svačina

-        14:45-15:30hod.    odpolední program, volná hra

-        15:30-16:00hod.    vyzvedání dětí 

Náš tým

Zuzana Šenkýřová - maminka Viktorie(*2005), Marka(*2008) a Filipa (*2012), průvodkyně

Co mne přivedlo do Zahradního klubu Dešťovka?

Práce s dětmi mne vždy přitahovala, ale měla jsem vystudovat stavební průmyslovku. Po maturitě a následném odjezdu do Německa, jako AU-PAIR, jsem své touze neunikla a za 18 měsíců mimo domov svoji životní náplň upevnila. Čas strávený s dětmi mi dává smysl a inspiraci.

Co mne inspiruje?

Lidé, přírodní zákony, ke kterým se teď po dlouhé době života ve městě vracím a učím se je znát a ctít. Hledat cestu zpět ke kořenům, s díky přijímat dary , které nám země dává a zároveň ji milovat a chránit. Začít u sebe, ve svém domově a nejbližším okolí. Zpomalit se a svobodně žít mezi  vzájemně dohodnutými pravidly.

Vzdělání:                                                                                                                                                               

SPŠ stavební Josefa Gočára
Rekvalifikační kurz  „Pečovatelka o děti ve věku od 3 do 15let“ pwi 75/2010
„Osobnost dítěte-Montessori  pedagogika v praxi“  14 128/2009-25-321 
„Montessori pedagogika – přirozené vzdělávání“  14 128/2009-25-321    
„Geometrie a Montessori  filozofie od 1 do 12 roků“                    
„Matematika-aritmetika I.II. a Montessori filozofie od 4 do 12 roků“
„Montessori doma s dětmi od narození do 3 let“
Celosezónní kurz „Pěstuj ekologicky“ (PRO-BIO LIGA A KomPot)  
„Jóga pro malé i velké“ MSMT-30272/2014-1-786

Pracovní zkušenosti:

2014 – 2015 Asistentka v Montessori Klubíku Motýlek v Mníšku p. B. (věk 18 měsíců – 3 roky)  
2003 – 2005 Chůva ve dvou rodinách v Praze
2000  Celodenní  péče o neteř Belindu 10 měs. – 1,5 roku
1998 –1999  Au pair v SRN   ( Dorothea 4 roky, Benedikt 9 let)
1997 a 1998  Pomocná vychovatelka v Rodinném dětském domově Duha o.p.s., Mezirolí  u Karlových Varů
1995, 1996 a 1997 Instruktorka na letním dětském táboře Podkůvka u Písku

Mgr. art. Květa Pavlíčková – maminka Kryštofa (*2013), průvodkyně

Co mne přivedlo do Zahradního klubu Dešťovka?

Vlastně můj syn a možnost využít mé předchozí pracovní zkušenosti. Jsem textilní a oděvní výtvarnice, pedagožka a restaurátorka textilu. Působila jsem jako asistentka a lektorka na Katedře textilní tvorby UHK, v Domě dětí a mládeže a dalších sdruženích, kde jsem vyučovala textilní tvorbu a tradiční techniky. Vždy jsem se snažila o pohled někam dál, ukazovat zajímavé detaily a souvislosti a především vést každého vlastní cestou jeho osobité tvořivosti. Zde mám možnost setkat se blíže se světem malých dětí, s tím, jaký způsob tvorby-hry je pro ně nejpřirozenější, co je baví a rozvíjí. Budu se učit spolu s nimi, vydáme se na objevitelskou cestu vzájemného obohacování, kde není žák ani učitel.

Co mne inspiruje?

Děti samotné svou spontánností a chutí všechno vyzkoušet. V oblasti tvoření a seberealizace bych nechala (jindy potřebné) hranice stranou, protože to je to místo, kde se setkávají sami se sebou…A pak také úsloví „cesta je cíl“ neboli proces tvorby, hledání, experimentování je důležitější než výsledek.

Vzdělání:

Bc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, restaurování a konzervování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Mgr. art. Volná textilní tvorba, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě
Bc. Textilní tvorba, Univerzita Hradec králové

Pracovní zkušenosti:

2012 – 2013 Restaurátor a konzervátor textilu, Národní muzeum
2005 – 2012 Asistent na Univerzitě Hradec Králové, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby
2008 – 2011 Vedení workshopů ručního zpracování textilních materiálů na Univerzitě Hradec Králové
2005 – 2005 Pracovní stáž v dílně restaurování textilu Slovenského národného múzea – Historického múzea
2005 – 2007 Vedení kurzů textilních technik sdružení Impuls a Dům dětí a mládeže
2004 –2007 Studijní stáž v restaurátorské dílně historického textilu na ministerstvu zahraničních věcí v Praze

Veronika van der Ent - maminka Cyrila (*2012), statutární zástupce Klubu SHM Neveklov, průvodkyně

Co mne přivedlo do Zahradního klubu Dešťovka?

Když se ohlédnu nazpět, uvědomuji si, že jsem svůj volný čas jako dítě trávila prakticky venku. Přijít ze školky či ze školy a vyrazit ven. Okolní neveklovská příroda – to bylo to nejlepší hřiště pod sluncem.

Můj život se odehrává v kruzích. Musela jsem strávit několik let v zahraničí, abych se mohla navrátit zpátky do domovského Neveklova. Musela jsem načerpat i jiné pracovní zkušenosti, zdánlivě nesouvisející s mým původním vzděláním, abych se mohla vrátit zpátky na začátek a postavit se s upřímným odhodláním do role průvodce dětí v zahradním klubu.

Co mne inspiruje?

Pojetí lesních mateřských školek s velkým důrazem na pobyt v přírodě, která pro děti představuje nejen hernu, nýbrž i nepostradatelnou učebnu. Líbí se mi, že vede děti ke zdatnosti, vnímavosti a pokoře.

Maria Montessori. Nejsem v Montessori pedagogice odborně vzdělaná a spíše si vybírám jednotlivé prvky vzhledem k individuálním vzdělávacím potřebám dětí. Na druhou stranu – pozorování dětí a jejich tzv. senzitivních fází a potřebu řádu a hlavně reagování na vnitřní motivaci dítěte – to považuji za naprosto stěžejní.

Vzdělání:

Přírodovědecká fakulta UK: Učitelství Biologie – Chemie
Lektor environmentálního vzdělávání – Pavučina, Lipka
Certifikát Helen Doron Early English Teacher
Kurz Montessori pedagogiky - nr. 10 830/2006-25-168

Pracovní zkušenosti:

2012 Dobrovolnice – práce s dětmi – Don Bosco Rijswijk, NL
2008 – 2009 Helen Doron Teacher + asistent Montessori, You&Me – Centrum pro děti a rodinu, Praha
2007 – Asistent pedagoga, UK + dobrovolnice – práce s dětmi s autismem
2003 – 2006  Lektorka výukových programů – Sdružení Tereza, Praha
2005 – 2006  Pedagogický asistent na školách v přírodě při ZŠ Horáčkova, Praha
2002, 2003   Pomocná vychovatelka – Dětský domov Racek

Radka Konečná - maminka Ronji (*2013) a Andreie (*2011) – provozní Klubu, průvodkyně 

Co mne přivedlo do Zahradního klubu Dešťovka?

V Bavorsku jsem měla možnost spolupráce s dětmi a díky tomu i nahlédnout do systému školství, blízkému přírodě, podporovat dětí ve vzdělání. Oslovila mne také čistota přírody, přístup k ní a způsob myšlení tamních obyvatel.

Ráda bych předala svým dětem možnost nejen trávit v přírodě čas,

Co mne inspiruje?

Přesvědčila jsem se o důležitosti souznění člověka a přírody, poznávání  přírodních zákonitostí a vytvoření morálních hodnot. V posledních létech mne zajímají alternativní směry vzdělání v různých směrech, např. způsob komunikace Respektovat a být respektován, alternativní psychologie, Aromaterapie, Kineziologie, Ekozahrady, Soběstačnost.

Vzdělání:

Střední ekonomická škola ve Frýdku.

Pracovní zkušenosti:

Během svého života  jsem strávila 10 let v Bavorsku v Německu, kde jsem pracovala jako AU-pair, v gastronomii, v obchodu a posléze i podnikala.

Pavla Kešnerová – účetní

Kontakty

Pobočný spolek SHM Klub Neveklov, z.s. je zřizovatelem Zahradního klubu Dešťovka

Sídlo: Komenského 86, Neveklov, 25756

IČ: 04533330

Provozovna: Komenského 86, Neveklov, 25756

Telefon: 737 282 740 – Zuzana Šenkýřová (vedoucí Klubu),

608 135 835 - Radka Konečná (provozní Klubu, finance)

Email: info@klubdestovka.cz

Web: www.klubdestovka.cz

Bankovní spojení:  č.ú. 2500922799/2010

Spolupracujeme s:

YMCA NEVEKLOV, z.s.

Setkání, z.s.

Nevenia, z.s.

MAS Posázaví

MŠ Maršovice

Komunitní škola Gaia Týnec nad Sázavou

Jezdecký oddíl Zderadice:

Svobodu žížalám ;-)

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form